Eden Olympia

Eden Olympia

Sculpture, 2013
Odixidized Iron, enamelled iron, steel, polyurethane - Premio Terna 2013